Δεκέμβριος 2012

Φοιτητές/Καθηγητές/Προσωπικό με αναπηρίες

Δυνατότητες επιπλέον χρηματοδότησης στα άτομα με αναπηρίες που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν με το Πρόγραμμα ERASMUS κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2012-2013. Βήμα προς βήμα η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.