Απρίλιος 2013

Σύλλογος φοιτητών Erasmus στο Δ.Π.Θ.

Τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία Συλλόγου φοιτητών Erasmus στο Δ.Π.Θ. έγιναν!
Δημιουργήθηκε ομάδα στο Facebook, στην οποία μπορεί να μπει όποιος ενδιαφέρεται ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.facebook.com/groups/138618949656664/
Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να διαβάσετε τα αποτελέσματα της πρώτης συνάντησης των φοιτητών που έγινε στην Κομοτηνή στις 22 Απριλίου 2013 και κάποια στοιχεία-επισημάνσεις σχετικά με το Σύλλογο.

Πρακτική άσκηση Erasmus 2012-2013: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS 2012-2013
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πρακτική άσκηση Erasmus 2012-2013: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS 2012-2013
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πρακτική άσκηση Erasmus 2012-2013: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS 2012-2013
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα Erasmus (EILC)

Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί να διανύσουν μια περίοδο Erasmus Σπουδών ή Πρακτικής Άσκησης κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2013-2014) σε μία από τις χώρες με τις λιγότερο ομιλούμενες και διδασκόμενες γλώσσες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα Μαθήματα Εντατικής Γλωσσικής προετοιμασίας Erasmus που διοργανώνονται στη χώρα υποδοχής.

Σκοπός των μαθημάτων είναι η γλωσσική προετοιμασία των φοιτητών, πριν την έναρξη της περιόδου Erasmus Σπουδών ή Πρακτικής Άσκησης που θα πραγματοποιήσουν στις χώρες αυτές.

ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS !

Πρόσκληση σε συνάντηση φοιτητών με σκοπό την ίδρυση Συλλόγου Φοιτητών Erasmus στο Δ.Π.Θ.