Ιούλιος 2013

Φοιτητές/Καθηγητές/Προσωπικό με αναπηρίες

Δυνατότητες επιπλέον χρηματοδότησης στα άτομα με αναπηρίες που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν με το Πρόγραμμα ERASMUS κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Βήμα προς βήμα η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.