Οκτώβριος 2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη 4 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση/ Έρασμος 2013-2014», με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα Μαρία Μιχαλοπούλου, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας έως 30 Σεπτεμβρίου 2014, για την παροχή έργου όπως αυτό περιγράφεται κατωτέρω :

P. Marceau, Avocat - Paris: Νομική

Αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
P. Marceau, Avocat - Paris - Νομική.docx14.73 KB

Biodesma SL – Spain: Biologist

Αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
BIODESMA SL Spain.pdf141.77 KB

Portugal: Film production area

Αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
PORTUGAL - Looking for STUDENTS for Erasmus Placments.docx282.04 KB

Σελίδες