Ιούνιος 2014

Ελβετία: προσωρινή ρύθμιση για τη συμμετοχή στο Erasmus+

Ανακοινώθηκε ότι η συμμετοχή της Ελβετίας θα συνεχιστεί και για το 2014-2015, μετά από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας της χώρας να χρηματοδοτήσει την κινητικότητα εξερχόμενων και εισερχόμενων φοιτητών και προσωπικού.

Η κινητικότητα των προσώπων που θα μετακινούνται από την Ελλάδα προς την Ελβετία, θα υποστηρίζεται οικονομικά ως εξής:

Σελίδες