Φεβρουάριος 2015

Πρακτική άσκηση Erasmus+: προκήρυξη για τους φοιτητές του Δ.Π.Θ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2014-2015
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού: συχνές ερωτήσεις

Δημοσιεύτηκε έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εμπεριέχει ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQs) σχετικές με τη δράση «ΚΑ1, Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης». Το έγγραφο είναι διαθέσιμο και στη νέα ιστοσελίδα του ΙΚΥ, στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.iky.gr/erasmusplus-ka1/anotatiekpaideusi-ka1