Αύγουστος 2015

Ασφάλιση υγείας φοιτητών Erasmus που μετακινούνται στην Τουρκία

Σχετικά με την ασφάλιση των φοιτητών που μετακινούνται στην Τουρκία για σπουδές ή πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus+, ανακοινώνονται τα εξής: