Μάρτιος 2016

Συνεντεύξεις Υποψηφίων για θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου

Καλούνται οι φοιτητές:

Δερβεντλής Χ. (Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης)
Ντάτσιου Γ. (Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης)
Σαββίδου Ζ. (Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης)
Ακτύπη Α. (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
Θεοφίλου Π. (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
Οικονόμου Γ. (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)

να παραστούν σε συνέντευξη για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον του Συντονιστή Erasmus του Τμήματός τους.

Προκήρυξη για θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Erasmus+ 2016-2017 μέσω του Oμίλου Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου

Σας ενημερώνουμε ότι το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προσφέρει 23 θέσεις πρακτικής σε αντίστοιχες Αρχές (Πρεσβείες και Προξενεία) της χώρας μας στο εξωτερικό (στην Ε.Ε. και την Τουρκία), στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Oι θέσεις πρακτικής άσκησης αφορούν συγκεκριμένα στα γραφεία οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων των Πρεσβειών.

Το Δ.Π.Θ. έχει εξασφαλίσει πέντε (5) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης του Παντείου Πανεπιστημίου οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός του επόμενου ακαδημαϊκού έτους (2016-2017) στις Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό.

Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Πρακτική Άσκηση Erasmus+ 2015-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2015-2016
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Εrasmus του Δ.Π.Θ. υλοποιεί τη δράση πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: Πρακτική Άσκηση Erasmus+ 2015-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus+ TRAINEESHIPS 2015-2016
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Εrasmus του Δ.Π.Θ. υλοποιεί τη δράση πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.