Ιούνιος 2016

Επιλεξιμότητα μετακινήσεων προς τη Μ. Βρετανία μετά το Brexit

Σχετικά με την επιλεξιμότητα των μετακινήσεων προς τη Μεγάλη Βρετανία, στο πλαίσιο του Erasmus+:
Σύμφωνα με την Commission, οι μετακινήσεις φοιτητών και προσωπικού στο πλαίσιο του Erasmus+ θα συνεχίσουν να είναι επιλέξιμες για όσο διάστημα διαρκέσουν οι διαπραγματεύσεις για την έξοδο της χώρας από την Ε.Ε.

Cardiff University, UK: Molecular Biology Traineeship Offer

The purpose of the point prevalence study is to evaluate antibiotic resistance abundance within the hospital environment. Surface and equipment swabs will be collected from the designated hospital and sent to Cardiff University (Prof Tim Walsh group) to be investigated. This project will inspect the dissemination of MDR and ESBLs carrying bacteria in the environment, clinical and non-clinical settings and its implications.