Ιούλιος 2016

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS+

Το Πανεπιστήμιό μας συμμετέχει στη νέα δράση για τη Διεθνή Κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, με κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού από και προς χώρες που εδρεύουν εκτός Ε.Ε.