Οκτώβριος 2016

Συμμετοχή στο EU JOBS & MOBILITY Roadshow

Ελάτε στο EU JOBS & MOBILITY Roadshow στην Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή και την Ξάνθη στις 10,11 και 12 Οκτωβρίου. To Γραφείο Erasmus+ ΔΠΘ θα είναι εκεί!