Μάρτιος 2017

Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του Erasmus για το 2016/2017

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Erasmus+ / ΚΑ1 2016-2017», υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης μελών του προσωπικού του Δ.Π.Θ. (Καθηγητές-Λέκτορες, μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, διοικητικό προσωπικό) για μετακίνηση σε φορείς/ιδρύματα του εξωτερικού, στο πλαίσιο της δράσης κινητικότητας για επιμόρφωση του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Πρόσφατες καταχωρήσεις