Μάρτιος 2017

Υπηρεσιακό σημείωμα Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διεθνή Κινητικότητα

Συνημμένο θα βρείτε υπηρεσιακό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ενδιαφέροντα στοιχεια για τις πραγματοποιηθείσες μετακινήσεις κατά το πρώτο έτος υλοποίησης της δράσης της Διεθνούς Κινητικότητας.

Ενημερωτική Συνάντηση: Αναζήτηση Φορέα Πρακτικής Άσκησης Erasmus+

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων, η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και το EuropeDirect του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στο πλαίσιο της δράσης πρακτικής άσκησης φοιτητών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, διοργανώνουν ενημερωτική συνάντηση σε όλες τις πόλεις που εδρεύει το Δ.Π.Θ. με θέμα: Αναζήτηση Φορέα Πρακτικής Άσκησης Erasmus+

To πρόγραμμα των συναντήσεων έχει ως εξής:

τη Δευτέρα 27-03-2017 Ξάνθη, ΠΡΟΚΑΤ, Αίθουσα Α2, Κτίριο 4, ώρα 12:00

την Τρίτη 28-03-2017 Ορεστιάδα, Αμφιθέατρο Ζαφείρης Άμπας, ώρα 11:00

Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του Erasmus για το 2016/2017

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Erasmus+ / ΚΑ1 2016-2017», υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης μελών του προσωπικού του Δ.Π.Θ. (Καθηγητές-Λέκτορες, μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, διοικητικό προσωπικό) για μετακίνηση σε φορείς/ιδρύματα του εξωτερικού, στο πλαίσιο της δράσης κινητικότητας για επιμόρφωση του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.