Επικοινωνία

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Erasmus

Κτίριο Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη
691 00 Κομοτηνή