E BILBAO01 - Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea - Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Χώρα:

Διάρκεια Διμερούς Συμφωνίας: 
2014-2021
Αριθμός Προπτυχιακών Φοιτητών: 
1
Διάρκεια Μηνών: 
10
Αριθμός Διδασκόντων: 
1
Διάρκεια Εβδομάδων: 
1