Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Επιλέξιμοι να συμμετέχουν είναι όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές που σπουδάζουν στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς και οι πρόσφατα απόφοιτοι του καθενός από τους τρεις κύκλους σπουδών, και οι οποίοι προτίθενται να μετακινηθούν σε μια χώρα που συμμετέχει στο Erasmus+, δηλαδή τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και οι υπό ένταξη χώρες: Τουρκία, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία (Συμμετέχουσες χώρες στο Erasmus+)
ΣυνημμένοΜέγεθος
Συμμετέχουσες χώρες στο Erasmus+49.5 KB