Χρηματοδότηση

Η χορήγηση της χρηματοδότησης για Πρακτική Άσκηση Erasmus υπολογίζεται βάσει του πίνακα χρηματοδότησης για Πρακτική Άσκηση ανά χώρα υποδοχής και πραγματοποιείται σε 2 φάσεις:
  • 80%: εντός 45 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης και εφόσον έχει κατατεθεί το ποσό της χρηματοδότησης από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων. ΠΡΟΣΟΧΗ: λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών η Σύμβαση και τα λοιπά έγγραφα πρέπει να κατατίθενται από τους φοιτητές τουλάχιστον 40 - 45 ημέρες πριν από την έναρξη της κινητικότητας.
  • 20%: με την επιστροφή του φοιτητή και αφού προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που προβλέπονται μετά την επιστροφή