Χρηματοδότηση

Η χορήγηση της χρηματοδότησης για Πρακτική Άσκηση Erasmus υπολογίζεται βάσει του πίνακα χρηματοδότησης για Πρακτική Άσκηση ανά χώρα υποδοχής και πραγματοποιείται σε 2 φάσεις:
  • 80%: εντός 45 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης και εφόσον έχει κατατεθεί το ποσό της χρηματοδότησης από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
  • 20%: με την επιστροφή του φοιτητή και αφού προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που προβλέπονται μετά την επιστροφή

Πρόσφατες καταχωρήσεις