Φοιτητές από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

Η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus που ακολουθείται για τους φοιτητές από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες είναι ίδια με όλους τους συμμετέχοντες.

ΩΣΤΟΣΟ οι φοιτητές από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες που μετακινούνται για σπουδές δικαιούνται προσαύξηση 100 ευρώ ανά μήνα επί της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή ανά χώρα υποδοχής

Διαδικασία:

 • Θα πρέπει να κατατίθενται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές μαζί με την Σύμβασή τους, προκειμένου να πραγματοποιείται εκ των προτέρων έλεγχος των δικαιολογητικών ώστε να διαπιστωθεί εάν οι φοιτητές αυτοί ανήκουν στην κατηγορία των κοινωνικά ευπαθών ομάδων και δικαιούνται την επιπρόσθετη επιχορήγηση καθώς επίσης να πραγματοποιείται προϋπολογισμός των κονδυλίων που απαιτούνται για την κινητικότητα φοιτητών για σπουδές.

Ορισμός κοινωνικά ευπαθών ομάδων:

 • Φοιτητής που έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό εισόδημα έως 9.000€ κατά το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος, ανεξαρτήτως εάν προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια ή όχι.
 • Φοιτητής που δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του, θα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος έως 9.000€, ενώ στην περίπτωση που προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια έως 22.000€ κατά το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.
   Σημείωση: Εφεξής οι φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζουν και την ατομική τους φορολογική δήλωση/ατομικό εκκαθαριστικό όπου θα προκυπτει το ατομκό τους εισόδημα, καθώς βάσει νόμου όλα τα πρόσωπα άνω 18 ετών, υποχρεούνται στην υποβολή σχετικής δήλωσης.

  Γενικές οδηγίες:
  - Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι τέκνο διαζευγμένων γονέων και προστατευόμενο μέλος θα λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του γονέα που έχει την επιμέλεια.
  - Για το χαρακτηρισμό προσώπου ως πολύτεκνου ή μέλους πολύτεκνης οικογένειας, παρακαλούμε δείτε το συνημμένο έγγραφο.

  Σχετικά με το πώς προκύπτει το Οικογενειακό Εισόδημα:
  Το οικογενειακό εισόδημα προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι κατηγοριών του Εκκαθαριστικού σημειώματος:
  Πίνακας Γ.1
  Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα (Υπόχρεου + Συζύγου)
  Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών, (Υπόχρεου + Συζύγου)
  Αυτοτελή φορολογούμενα ποσά (Πίνακας Δ.) (Υπόχρεου + Συζύγου)
  Αντίστοιχα προκύπτει και το ατομικό εισόδημα του φοιτητή.

 • ΣυνημμένοΜέγεθος
  ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ39.98 KB

  Πρόσφατες καταχωρήσεις