Μήνυμα σφάλματος

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls στην _menu_load_objects() (γραμμή 579 του /nfs/c09/h02/mnt/127352/domains/erasmus.duth.gr/html/includes/menu.inc).

Διαδικασία

Πριν την αναχώρηση

Μετά την επιστροφή

 • Α. Ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της έκθεσης επιμορφούμενου προσωπικού (Erasmus participant report) στο mobility tool
 • Β. Υποβολή των παρακάτω εγγράφων στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Δ.Π.Θ. το αργότερο 15 ημέρες μετά την επιστροφή για την αποζημίωση των δαπανών κινητικότητας:
  • Απολογισμό (report) του ταξιδιού (σε ότι αφορά το επιστημονικό μέρος), ο οποίος θα απευθύνεται προς τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή Erasmus του Δ.Π.Θ.
  • Βεβαίωση του Ιδρύματος/επιχείρισης υποδοχής υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του Τμήματος/Διευθυντή της επιχείρησης, με την οποία θα πιστοποιείται:
   • η διάρκεια της επιμόρφωσης του μέλους του προσωπικού
   • οι ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποίησε επιμόρφωση και ο συνολικός αριθμός των ωρών
    ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο το μέλος του προσωπικού συμμετείχε σε δραστηριότητες επιμόρφωσης Σάββατο ή Κυριακή, στη βεβαίωση θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στις ημέρες αυτές (και όχι μόνο ημερομηνίες)
   • ότι το ατομικό πρόγραμμα επιμόρφωσης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις αρχικές δεσμεύσεις
  • Ημερολόγιο Μετακίνησης (έντυπο της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ.)
  • Κατάθεση των παρακάτω παραστατικών:
   • Στέλεχος εισιτηρίου ή εισιτηρίων. Σε περίπτωση ταξιδιού με ιδιωτικό όχημα, είναι απαραίτητο να προσκομιστούν όλες οι αποδείξεις από τα διόδια της διαδρομής, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, ο κάτοχος του αυτοκινήτου και ο αριθμός άδειας οδήγησης. Θα αποζημιώνεται δε το κόστος μετακίνησης για την ίδια διαδρομή με τρένο ή λεωφορείο, βάσει βεβαιώσεων που θα προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος από τον ΟΣΕ ή από ΚΤΕΛ. Σε περίπτωση αεροπορικού ταξιδιού, απαραίτητη είναι η προσκόμιση του στελέχους του εισιτηρίου ή το ηλεκτρονικό εισιτήριο και των καρτών επιβίβασης (boarding pass cards). Σε περίπτωση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, είναι απαραίτητη η προσκόμιση της επιβεβαίωσης του εισιτηρίου από την αεροπορική εταιρία ή του αποκόμματος του εισιτηρίου, των καρτών επιβίβασης καθώς και της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς του εισιτηρίου.
    Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιλέγεται ο οικονομικότερος τρόπος μετακίνησης.
    ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μετακίνηση αποζημιώνεται μόνο από και προς την έδρα του Τμήματος του διδάσκοντος.
   • Τιμολόγιο ξενοδοχείου (εφόσον υπάρχει), το οποίο θα εκδίδεται ως εξής: (Ονοματεπώνυμο δικαιούχου), Ειδικός Λογαριασμός Δ.Π.Θράκης, (ΑΦΜ και ΔΟΥ του δικαιούχου). Σε περίπτωση κράτησης και εξόφλησης μέσω τουριστικού πρακτορείου, απαιτείται και αντίγραφο του voucher
    ΠΡΟΣΟΧΗ: καλύπτεται το ποσό μέχρι 50 ευρώ/διανυκτέρευση
   • Αντίγραφα αποδεικτικών αγοράς συναλλάγματος (εφόσον υπάρχουν)