Ανακοίνωση για τους φοιτητές Erasmus που βρίσκονται στο εξωτερικό

Παρακαλούμε δείτε στη συνημμένη ανακοίνωση με αφορμή την «Τραπεζική Αργία βραχείας διάρκειας»