Ασφάλιση υγείας φοιτητών Erasmus που μετακινούνται στην Τουρκία

Σχετικά με την ασφάλιση των φοιτητών που μετακινούνται στην Τουρκία για σπουδές ή πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus+, ανακοινώνονται τα εξής:

1. Φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές
Οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές έχουν τη δυνατότητα να συμβληθούν με το ασφαλιστικό σύστημα της Τουρκίας (SGK) με κόστος 60,00 λίρες Τουρκίας ανά μήνα. Θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με το γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου υποδοχής για τη σχετική διαδικασία.
Επίσης, μπορούν να επιλέξουν να κάνουν συμβόλαιο με μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία στην Τουρκία, όπως προτείνεται παρακάτω για τους φοιτητές της πρακτικής άσκησης.

2. Φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική άσκηση
Οι φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική άσκηση έχουν τη δυνατότητα να συμβληθούν με μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία στην Τουρκία. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική άσκηση οφείλουν να είναι ασφαλισμένοι για Γενική Αστική Ευθύνη υπέρ τρίτων και για Προσωπικό Ατύχημα.
Πληροφορίες σχετικά με το θέμα βρίσκονται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εθνικής Μονάδας Erasmus της Τουρκίας (συνημμένο αρχείο).

Σε κάθε περίπτωση, οι φοιτητές που επιλέγουν να ασφαλιστούν στην Τουρκία, οφείλουν, προκειμένου να συναφθεί η Σύμβασή τους με το Δ.Π.Θ., να καταθέσουν σχετική υπεύθυνη Δήλωση (συνημμένο αρχείο).