Ακαδημαϊκός συντονιστής Erasmus Δ.Π.Θ.

Μαρία Μιχαλοπούλου
Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ του Δ.Π.Θ.
michal@phyed.duth.gr
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κτίριο Διοίκησης
Γραφείο Διεθνών Σχέσεων/Erasmus
Πανεπιστημιούπολη
69100, Κομοτηνή
Τηλ.: +30.25310.39084, 5
Democritus University of Thrace
International Relations/Erasmus Office
University campus
GR-691 00 Komotini
Greece
Tel.: +30.25310.39084, 5

Πρόσφατες καταχωρήσεις