Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Erasmus

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων/Erasmus
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κτίριο Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
69100, Κομοτηνή
Τηλ.: +30.25310.39084, 5
Φαξ: +30.25310.39086
E-mail: intrela@duth.gr
http://erasmus.duth.gr/