Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Erasmus

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Erasmus
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κτίριο Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
69100, Κομοτηνή
Τηλ.: +30.25310.39084, 5
Φαξ: +30.25310.39086
E-mail: intrela@duth.gr
http://erasmus.duth.gr/

Υπεύθυνη Γραφείου Erasmus: Ελένη Μαυρίδου
2531039084 emavr[at]admin.duth.gr

Εξερχόμενοι φοιτητές για σπουδές: Σουζάνα Μαρκίδου
2531039085 smarkido[at]admin.duth.gr

Εξερχόμενοι φοιτητές για πρακτική άσκηση: Χαρά Τριάντη
2531039104 ctrianti[at]affil.duth.gr

Γλωσσική Υποστήριξη OLS: Χαρά Τριάντη
2531039104 ctrianti[at]affil.duth.gr

Οικονομικά θέματα: Άννα Αγραπετίδου
2531039103 aagrapet[at]econ.duth.gr

Διεθνής Κινητικότητα (ICM): Ναυσικά Γκατζούλη
2531039102 ngkatzou[at]affil.duth.gr