Επιλεξιμότητα μετακινήσεων προς τη Μ. Βρετανία μετά το Brexit

Σχετικά με την επιλεξιμότητα των μετακινήσεων προς τη Μεγάλη Βρετανία, στο πλαίσιο του Erasmus+:
Σύμφωνα με την Commission, οι μετακινήσεις φοιτητών και προσωπικού στο πλαίσιο του Erasmus+ θα συνεχίσουν να είναι επιλέξιμες για όσο διάστημα διαρκέσουν οι διαπραγματεύσεις για την έξοδο της χώρας από την Ε.Ε.

Η κοινή δήλωση των τεσσάρων Προέδρων Martin Schulz, Donald Tusk, Mark Rutte, και Jean-Claude Juncker σχετικά με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο για την έξοδο από την ΕΕ είναι η εξής:
… «Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε ταχέως διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τους όρους και προϋποθέσεις της αποχώρησής του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις αυτές, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή. Σύμφωνα με τις Συνθήκες που έχει κυρώσει το Ηνωμένο Βασίλειο, το ενωσιακό δίκαιο εξακολουθεί να εφαρμόζεται πλήρως στο Ηνωμένο Βασίλειο έως ότου αυτό δεν είναι πλέον μέλος της ΕΕ.» …

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης βρίσκεται εδώ
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2329_en.htm