Φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης που δεν σέβονται τους κανόνες του Προγράμματος

Σε συνέχεια καταγγελίας που έλαβε η Εθνική Μονάδα / ΙΚΥ του προγράμματος Erasmus+, από Έλληνα φοιτητή που μετακινήθηκε στην Ισπανία σε φορέα πρακτικής άσκησης που αναζήτησε μέσω της πλατφόρμας ERASMUSINTERN.ORG, ενημερώνονται οι φοιτητές να μην επιλέγουν τον φορέα DOCTUM ή τον φορέα ΑGIFODENT στην Ισπανία, δεδομένου ότι δεν σέβονται τους κανόνες του Προγράμματος. Ενημερώθηκε δε σχετικά και ο υπεύθυνος της πλατφόρμας, ο οποίος και διαβεβαίωσε ότι δεν θα δημοσιεύονται πλέον θέσεις πρακτικής από τους συγκεκριμένους φορείς.