ΥΠΕΞ: Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση φοιτητών σε αρχές του εξωτερικού για το 2018-2019

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών έχει αναρτηθεί προκήρυξη για προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών σε Ελληνικές Αρχές στο εξωτερικό που αφορούν στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, http://www.mfa.gr/eykairies-stadiodromias/praktike-askese/
Τονίζουμε ότι δεν είναι όλες οι προφερόμενες θέσεις επιλέξιμες για μετακίνηση μέσω του Προγράμματος Erasmus+. Υπενθυμίζεται ότι οι επιλέξιμες χώρες του Προγράμματος Erasmus+ είναι οι εξής: χώρες Ε.Ε., Ισλανδία, Νορβηγία, Λίχτενστάιν, Τουρκία, ΠΓΔΜ. Στις υπόλοιπες χώρες η πρακτική άσκηση μπορεί να γίνει μόνο σε εθελοντική βάση.
Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές είναι η εξής:

1.Οι φοιτητές θα υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην/στις Αρχή/Αρχές του εξωτερικού που τους ενδιαφέρει.
Για τις προσφερόμενες θέσεις σε Αρχές που βρίσκονται σε επιλέξιμες χώρες του Προγράμματος Erasmus+, οι φοιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τις εσωτερικές ημερομηνίες που τίθενται από το Πανεπιστήμιο για την υποβολή αίτησης μετακίνησης με το Πρόγραμμα Erasmus+, ώστε να υποβάλουν εμπρόθεσμα και τη σχετική αίτηση στο γραφείο Erasmus του ιδρύματός σας.
Οι φοιτητές εφόσον γίνουν αρχικώς δεκτοί από την εκάστοτε Αρχή, θα πρέπει να προσκομίσουν στο Πανεπιστήμιο Letter of Acceptance, ώστε να προχωρήσει η όλη διαδικασία. Ως γνωστόν, θα πρέπει να υπογραφεί στη συνέχεια τριμερής σύμβαση μεταξύ του Πανεπιστημίου, του φοιτητή και της Αρχής στο εξωτερικό, είτε λάβει ο φοιτητής χρηματοδότηση, είτε πρόκειται για Erasmus+ zero grant μετακίνηση.

2. Όσον αφορά στις θέσεις που δεν είναι επιλέξιμες με βάση τους κανόνες του Προγράμματος Erasmus+ (βλ. πεδίο 5 της προκήρυξης), οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματός τους με τη μορφή συστατικής επιστολής από τον καθηγητή τους. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και σε αυτή την περίπτωση υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην/στις Αρχή/Αρχές του εξωτερικού που τους ενδιαφέρει. Σε περίπτωση που γίνουν δεκτοί, δεν έχει κάποια άλλη υποχρέωση το Δ.Π.Θ. απέναντι στο ΥΠΕΞ (υπογραφή σύμβασης μετακίνησης όπως γίνεται στο πλαίσιο του Erasmus+).

Τονίζονται ότι οι συγκεκριμένες θέσεις αφορούν στο ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019.

http://www.mfa.gr/eykairies-stadiodromias/praktike-askese/prokeruxe-thes...