Σερβία: χώρα του προγράμματος Erasmus+

Η Σερβία θα αποτελεί χώρα του προγράμματος από το call 2019, το οποίο σημαίνει ότι θα μπορούν να πραγματοποιούνται κινητικότητες φοιτητών και προσωπικού μέσω της δράσης ΚΑ103 (Κλασσική Κινητικότητα), από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.