Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη Διεθνή Κινητικότητα Erasmus+ 2019-2020

Προς:
Τους Καθηγητές και τους Λέκτορες του Δ.Π.Θ.
Ξάνθη – Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη – Ορεστιάδα

Θέμα: Διεθνής Κινητικότητα προσωπικού και φοιτητών: Προτάσεις για συνεργασία με Ιδρύματα χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συμμετέχει και φέτος στο πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών (για σπουδές και πρακτική άσκηση) και προσωπικού (για διδασκαλία ή επιμόρφωση) στη δράση του προγράμματος Erasmus+ για τη Διεθνή Κινητικότητα / International Credit Mobility. Η δράση αυτή παρέχει τη δυνατότητα μετακίνησης προς και από Ιδρύματα τρίτων χωρών. Η σύναψη των ιδρυματικών διμερών συμφωνιών θα πραγματοποιηθεί εφόσον εγκριθεί η πρόταση που θα υποβάλλει το Δ.Π.Θ. (Έναρξη των σχεδίων κινητικότητας: Αύγουστο του 2019, διάρκεια: 24 μήνες)
Στην αίτηση η οποία θα υποβληθεί προς την Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ) στις 5 Φεβρουαρίου του 2019, θα κληθούμε να προτείνουμε εν δυνάμει συμφωνίες συνεργασίας με Πανεπιστήμια τρίτων χωρών οι οποίες θα είναι ομαδοποιημένες ανά χώρα.
Σε περίπτωση που έχετε τέτοιες συνεργασίες οι οποίες θα θέλατε να προωθηθούν ή και να επεκταθούν στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας του Erasmus+ θα πρέπει:
1. να συμπληρώσετε, για κάθε μία από αυτές τις συνεργασίες, τον επισυναπτόμενο αρχείο-Πίνακα. Επισημαίνεται ότι ο Πίνακας συμπληρώνεται στην ελληνική γλώσσα.
2. να προωθήσετε τις προτεινόμενες συνεργασίες στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΔΠΘ, κα Μελίνα Σαββίδου, email: msavvi@kom.duth.gr κοινοποιώντας τες παράλληλα στον Ακαδημαϊκό Συντονιστή Erasmus+ του Τμήματός σας έως τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019.
Συνημμένα θα βρείτε το Handbook για τη Διεθνή Κινητικότητα Erasmus+, τον Πίνακα προς συμπλήρωση, καθώς και αρχείο με “tips” που θα σας φανούν χρήσιμα.

Το γραφείο Erasmus + ΔΠΘ είναι στη διάθεσή σας για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας.
Σας ευχόμαστε μία όμορφη και δημιουργική χρονιά και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου
Συντονίστρια Erasmus+ Δ.Π.Θ.