Υποδοχή της Σερβίας ως χώρα του προγράμματος Erasmus+

Πλέον η Σερβία συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ ως "programme country": https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_en
Την καλωσορίζουμε!