Ενημερωτική συνάντηση Erasmus+ για τους φοιτητές της Σχολής Επιστημών Υγείας

Ενημερωτική συνάντηση για τις ευκαιρίες σπουδών και πρακτικής άσκησης που προσφέρει το Erasmus+ στους φοιτητές της Σχολής Επιστημών Υγείας.
Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Αίθουσα 1 Τμήματος ΜΒΓ