Πρακτική Άσκηση 2019-2020: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2019-2020
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Εrasmus+ του Δ.Π.Θ. πραγματοποιεί την δράση πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Παράλληλα συμμετέχει στον Όμιλο Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ που συντονίζει το Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει σε φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς–μεταπτυχιακούς–υποψήφιους διδάκτορες) αλλά και προσφάτως αποφοίτους του Δ.Π.Θ., την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας 2 έως 4 μηνών, σε φορείς (π.χ. Επιχειρήσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, διπλωματικές αποστολές κ.λπ.) που εδρεύουν σε χώρες του προγράμματος Erasmus+ (http://erasmus.duth.gr/node/16) .

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, έχουν εγκριθεί τουλάχιστον 3 θέσεις Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Για την τοποθέτηση παρέχεται υποτροφία, η οποία καλύπτει μέρος των εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό (ακολουθεί σχετικός πίνακας).
H επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων από τον αρμόδιο Συντονιστή του προγράμματος Εrasmus+ του Τμήματος.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Γραφείο του Συντονιστή του προγράμματος Erasmus+ (Καθηγητή κ. B. Πανοσκάλτση, e-mail vpanoska@civil.duth.gr).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019.
Η λήξη των τοποθετήσεων πρακτικής άσκησης δεν μπορεί να υπερβαίνει την Τετάρτη 30/9/2020 (ημερομηνία ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης).