Αύξηση της χρηματοδότησης Erasmus+ στο Δ.Π.Θ. για το 2019-2020

Από τα αποτελέσματα της έγκρισης των αιτήσεων χρηματοδότησης των Ελληνικών ΑΕΙ για κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού το 2019-2020, προκύπτει σημαντική αύξηση των κονδυλίων που θα λάβει το Δ.Π.Θ. κατά 45% !!!
Αυτό σημαίνει περισσότερες ευκαιρίες κινητικότητας!