Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση : Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το 2019-2020

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT)
στο πλαίσιο του Erasmus+ για το 2019/2020

δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση