Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Erasmus+ 2020 για Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε από το ΙΚΥ η Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Erasmus+ 2020 για Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η πρόσκληση βρίσκεται εδώ: https://www.iky.gr/el/erasmusplus-vivliothiki/item/3445-anakoinosi-anota...

Καταληκτική ημερομηνία για τις δράσεις ΚΑ103 και ΚΑ107 (Διεθνής Κινητικότητα) : 5 Φεβρουαρίου 2020.
για τη δράση των Στρατηγικών Συμπράξεων (ΚΑ203): 24 Μαρτίου 2020