Μήνυμα σφάλματος

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls στην _menu_load_objects() (γραμμή 579 του /nfs/c09/h02/mnt/127352/domains/erasmus.duth.gr/html/includes/menu.inc).

Αναστολή όλων των μετακινήσεων προσωπικού και φοιτητών του Δ.Π.Θ. στο εξωτερικό με το πρόγραμμα Erasmus+

Με βάση τις ταξιδιωτικές οδηγίες που εκδίδονται από τον ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19-odigies-gia-taxidiotes/) και κατόπιν της απόφασης του Πρύτανη του Δ.Π.Θ (αριθμ. ΔΠΘ/ΠΡ/39375/2311 /10-03-2020), με την οποία ακυρώνονται όλες οι μετακινήσεις των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας προς τις περιοχές υψηλού κινδύνου, καθώς και σχετική ενημέρωση από την ΕΜ/ ΙΚΥ,

Ανακοινώνεται ότι η ακύρωση, αναστολή ή διακοπή των κινητικοτήτων Erasmus+ λόγω του Coronavirus πληροί τις προϋποθέσεις για υπαγωγή στην κατηγορία της «ανωτέρας βίας» .

Σε αυτή την περίπτωση και αναφορικά με την αποζημίωση των δαπανών που προκύπτουν λόγω της αναστολής, διακοπής ή ακύρωσης των μετακινήσεων Erasmus+, τόσο του προσωπικού όσο και των φοιτητών για σπουδές ή πρακτική άσκηση, η αποζημίωση που θα λάβει ο μετακινούμενος προσδιορίζεται βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών (απόδειξη εισιτηρίων, προκαταβολή διαμονής, απόδειξη ασφάλισης και έκδοσης visa).
Επισημαίνεται ότι, αναφορικά με τον προσδιορισμό του πραγματικού κόστους των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί, θα πρέπει να αφαιρείται το ποσό που επιστρέφεται από ακυρώσεις εισιτηρίων/διαμονής κλπ.

Α. Για τους φοιτητές που βρίσκονται στο εξωτερικό και πραγματοποιούν την κινητικότητά τους είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση σε οποιαδήποτε χώρα και θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα λόγω της εξάπλωσης του COVID-19 προβλέπεται αποζημίωση για το πραγματοποιηθέν διάστημα.
Η απόδοση της τελικής αποζημίωσης θα προκύψει από τον αντιλογισμό με την πρώτη δόση της χρηματοδότησης που ενδεχομένως έχει καταβληθεί.
Σε περίπτωση ακύρωσης, θα πρέπει να αποσταλούν τα σχετικά δικαιολογητικά των δαπανών που σχετίζονται με την μετακίνηση, και συγκεκριμένα:
- Εισιτήριο μετακίνησης, και ενημέρωση (email) από αερομεταφορέα για το ποσό που παρακρατήθηκε μετά από την ακύρωση του εισιτηρίου
- Αποδεικτικό καταβολής δαπανών στέγασης συνοδευόμενο από μήνυμα του ενοικιαστή για το ποσό που παρακρατείται
- Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα κόστη που θα καταβληθούν, δεν μπορούν να ανακτηθούν με άλλο τρόπο
- (Μόνο για την Πρακτική Άσκηση) Αποδεικτικό καταβολής ασφαλίστρων συνοδευόμενο από βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας για το ποσό που παρακρατείται.

Β. Οι φοιτήτριες/φοιτητές που δεν έχουν αναχωρήσει ακόμα για την χώρα υποδοχής, υπάρχει σύσταση για την μη υλοποίηση της μετακίνησής τους και θα πρέπει να αποσταλούν μέσω email τα ανωτέρω δικαιολογητικά, δηλ. :
- Εισιτήριο μετακίνησης, και ενημέρωση (email) από αερομεταφορέα για το ποσό που παρακρατήθηκε μετά από την ακύρωση του εισιτηρίου
- Αποδεικτικό καταβολής δαπανών στέγασης συνοδευόμενο από μήνυμα του ενοικιαστή για το ποσό που παρακρατείται,
- Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα κόστη που θα καταβληθούν, δεν μπορούν να ανακτηθούν με άλλο τρόπο
- (Μόνο για την Πρακτική Άσκηση) Αποδεικτικό καταβολής κόστους ασφάλισης συνοδευόμενο από βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας για το ποσό που παρακρατείται.

προκειμένου να προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες αποζημίωσης.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ οι επιστρέφοντες από άλλες χώρες θα πρέπει να απέχουν από τα μαθήματα ή την εργασία τους για τουλάχιστον 14 ημέρες.

Για οτιδήποτε νεότερο, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.
Παρακαλούμε να απευθυνθείτε τηλεφωνικά στο 2531039084 ή 2531039104 ή με Ε-mail στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων intrela@duth.gr ή ctrianti@affil.duth.gr για περισσότερες διευκρινίσεις.

Πρόσφατες καταχωρήσεις