Εκτενής έρευνα του ESN για τον αντίκτυπο του κορωνοϊού στη φοιτητική κινητικότητα

Το Erasmus Student Network (ESN) έχει συντάξει μια ερευνητική έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο ου κορωνοϊού στις φοιτητικές ανταλλαγές στην Ευρώπη
Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ:
https://esngreece.gr/news/%CF%84%CE%BF-esn-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%8...