Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

I SASSARI01 - Università degli Studi di Sassari - Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

Environmental Sciences: 3 φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών για διάστημα 6 μηνών
History and arcaeology: 2 φοιτητές 1ου και 2ου κύκλου για διάστημα 5 μηνών
Antropology: 2 φοιτητές 1ου και 2ου κύκλου για διάστημα 5 μηνών

Σελίδες

Subscribe to Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας