Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Κινητικότητας Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT), τη Διδασκαλία ή τη συνδυασμένη περίοδο Διδασκαλίας και Επιμόρφωσης (STA) στο πλαίσιο του Erasmus+ KA131 για το 2022-2023


Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Κινητικότητας Προσωπικού με σκοπό την
Επιμόρφωση (STT), τη Διδασκαλία ή τη συνδυασμένη περίοδο Διδασκαλίας
και Επιμόρφωσης (STA) στο πλαίσιο του Erasmus+ KA131 για το 2022-2023

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι την Δευτέρα 24/04/2023 στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Erasmus του Πανεπιστημίου: intrela@duth.gr, cc: theochae@affil.duth.gr (κα Ελένη Μαυρίδου, Κτίριο Διοίκησης, Κομοτηνή, τηλ. 25310 39084).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Call 2022

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Call 2022