Επικοινωνία


Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Erasmus
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κτίριο Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
69100, Κομοτηνή
Τηλ.: +30.25310.39084
E-mail: intrela@duth.gr

Υπεύθυνη Γραφείου Erasmus: Ελένη Μαυρίδου
2531039084 emavr@admin.duth.gr

Εξερχόμενοι φοιτητές για σπουδές και πρακτική άσκηση: Χαρά Τριάντη
2531039104 ctrianti@affil.duth.gr

Οικονομικά θέματα: Άννα Αγραπετίδου
2531039103 aagrapet@econ.duth.gr

Μικτά Εντατικά Προγράμματα: Ευγενία Θεοχαρίδου
2531039102 theochae@affil.duth.gr

Διεθνής Κινητικότητα (ICM): Αθανασία Μπρατίκα
2531039085 abratika@affil.duth.gr