Φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες


Το πρόγραμμα Erasmus+ κατά την περίοδο 2021-2027 δίνει έμφαση στην οριζόντια
προτεραιότητα της ένταξης και της πολυμορφίας.


Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζει με επιπλέον χρηματοδότηση τη συμμετοχή:
α) ατόμων που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες (προσαύξηση στην μηνιαία επιχορήγηση)
β) ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες (πρόσθετη επιχορήγηση: αποζημίωση για κάλυψη δαπανών βάσει πραγματικού κόστους)

Για περισσότερες πληροφορίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να δείτε εδώ

Αίτηση Φοιτητή με Λιγότερες Ευκαιρίες_Call 2023 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1)

Αίτηση Φοιτητή με Λιγότερες Ευκαιρίες_Call 2023 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2)