Πριν από τη μετακίνηση


Οι υποψήφιοι των οποίων εγκρίθηκε η συμμετοχή τους, θα πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο Erasmus+ του Δ.Π.Θ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης μπορείτε να τις βρείτε εδώ

Όλοι οι φοιτητές οι οποίοι έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση, των οποίων η γλώσσα εργασίας είναι η Αγγλική, Βουλγάρικη, Γαλλική, Γερμανική, Δανική, Ισπανική, Ιταλική, Κροατική, Ουγγρική, Ολλανδική, Πολωνική, Πορτογαλική, Ρουμανική, Σλοβάκικη, Σουηδική, Τσέχικη ή Φιλανδική, υποβάλλονται σε ένα διαδικτυακό (on-line) τεστ αξιολόγησης της γλωσσικής επάρκειας στη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουν για την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας   https://academy.europa.eu/.

Τις οδηγίες για τη συμπλήρωση του διαδικτυακού τεστ αξιολόγησης της γλωσσικής επάρκειας μπορείτε να τις βρείτε εδώ

Στους υποτρόφους με την αναχώρησή τους κατατίθεται το 80% της υποτροφίας τους στον τραπεζικό τους λογαριασμό, δίδεται αντίγραφο της Σύμβασης και ενημερώνονται για τα δικαιολογητικά που οφείλουν να υποβάλλουν με την επιστροφή τους. Το ποσό της υποτροφίας καθορίζεται ανά χώρα υποδοχής και ανά έτος σύμφωνα με συγκεκριμένο πίνακα χρηματοδότησης.