Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Κινητικότητας Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του Erasmus+ ΚΑ131 για το 2022-2023


Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Κινητικότητας Προσωπικού με σκοπό την
Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του Erasmus+ ΚΑ131 για το 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Call 2021 και Call 2022

ΑΙΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Call 2021 και Call 2022