Πρακτική Erasmus+ 2023-2024 για κινητικότητα φοιτητών


Η νέα Πρόσκληση Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση βρίσκεται διαθέσιμη στον ιστότοπο των Τμημάτων του Δ.Π.Θ.