Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στο Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας (Blended Intensive Programme) με τίτλο “Summer School Sustainable Samothraki” 2023 in Greece.


Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://fmenr.duth.gr/2023/04/07/erasmus-bip-blended-intensive-programme-summer-school-sustainable-samothraki-2023-in-greece/