Πρόσκληση υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για βραχυχρόνια κινητικότητα Υποψήφιων Διδακτόρων με το Πρόγραμμα Erasmus+ για το 2023 – 2024.


Πρόσκληση υποβολής αίτησης υποψηφιότητας 2023-2024

Αίτηση υποψηφιότητας Υποψήφιων Διδακτόρων 2023-2024