Συμπληρωματική ανακοίνωση: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT), τη Διδασκαλία ή τη συνδυασμένη περίοδο Διδασκαλίας και Επιμόρφωσης (STA) στο πλαίσιο του Erasmus+ KA131 για το 2023-2024


Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για κινητικότητα προσωπικού

Αίτηση υποψηφίου

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Ευγενία Θεοχαρίδου (25310 39102, theochae@affil.duth.gr)