Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κινητικότητας Μελών Προσωπικού για Διδασκαλία /Επιμόρφωση στη Ρωσία μέσω του Προγράμματος Erasmus+ call 2022 – Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας


Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Κρατικό Πανεπιστήμιο «Λομονόσοφ» της Μόσχας υλοποιούν για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 πρόγραμμα Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+. Η κινητικότητα αφορά ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας για Διδασκαλία (STΑ) ή Επιμόρφωση (STT), είναι διάρκειας 5 ημερών δραστηριοτήτων + 2 ημερών ταξιδίου και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31/07/2024. Η επιχορήγηση είναι ίση με 1.535 ευρώ [275 ευρώ δαπάνες ταξιδίου + (180 ευρώ x 7ημ.) ατομικές δαπάνες].

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της συντονίστριας Erasmus+ του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας (Επίκ. Καθηγ. Άννα Μαστρογιάννη) έως την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023.