Αποτελέσματα Πρόσκλησης υποβολής αίτησης για κινητικότητα Φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στα πλαίσια Εντατικών Προγραμμάτων Μεικτής Κινητικότητας (Blended Intensive Programme) με το πρόγραμμα Erasmus+


Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων, τα αποτελέσματα των Επιλεγέντων Φοιτητών περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus+ από το Πανεπιστήμιο University of Veliko Turnovo St. Cyril and St. Methodius στο Kopaonik της Σερβίας

(Call 2022)

Αρ. Μητρώoυ
15243
15233
15251
15252
12548
13195
12910
12831