Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT), τη Διδασκαλία ή τη συνδυασμένη περίοδο Διδασκαλίας και Επιμόρφωσης (STA) στο πλαίσιο του Erasmus+ (call 2023)


Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Κινητικότητας Προσωπικού με σκοπό την
Επιμόρφωση (STT), τη Διδασκαλία ή τη συνδυασμένη περίοδο Διδασκαλίας
και Επιμόρφωσης (STA) στο πλαίσιο του Erasmus+ KA131 (call 2023)

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι την Παρασκευή 26/04/2024στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Γρ.Erasmus : intrela@duth.gr & cc: theochae@affil.duth.gr (κα Ελένη Μαυρίδου, Κτίριο Διοίκησης, Κομοτηνή, πληροφορίες στο τηλ. 25310 39102).

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

Αίτηση υποψηφίου