Αποτελέσματα Erasmus+ KA131 Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία (STA) & Επιμόρφωση (STT)


Στα πλαίσια της Πρόσκλησης (8/3/2024) Erasmus+ Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία (STA) & Επιμόρφωση (STT) γνωστοποιούμε την τελική κατάσταση των εγκεκριμένων αιτήσεων. Οι εγκεκριμένες αιτήσεις παρουσιάζονται στο παρακάτω pdf με βάση τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα επόμενα βήματα θα σταλούν μέσω email.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Erasmus+ κ. Ευγενία Θεοχαρίδου, τηλ. 25310 39102, email: theochae@affil.duth.gr

Erasmus+ STA

Erasmus+ STT