Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για κινητικότητα προσωπικού (Διεθνής Κινητικότητα KA171) μέσω του Προγράμματος Erasmus+ σε χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.


Στο πλαίσιο της Κινητικότητας προσωπικού μέσω των κονδυλίων που εξασφάλισε ο Όμιλος Διεθνούς Κινητικότητας τον οποίο συντονίζει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στον οποίο το ΔΠΘ αποτελεί μέλος, έχουν προκηρυχθεί θέσεις κινητικότητας Εξερχομένου Προσωπικού (Διδακτικού και Διοικητικού).

Επισυνάπτονται οι προκηρύξεις των δύο έργων μέσω των οποίων χρηματοδοτούνται οι κινητικότητες, καθώς και οι πίνακες των θέσεων ανά χώρα/συνεργαζόμενα ιδρύματα:

Erasmus+ KA171, 2022 Όμιλος Διεθνούς Κινητικότητας: κινητικότητες που θα υλοποιηθούν έως και 31/7/2025

Erasmus+ KA171, 2023 Όμιλος Διεθνούς Κινητικότητας : κινητικότητες που θα υλοποιηθούν έως και 31/7/2026

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα   επισυναπτόμενα  έγγραφα των  Προκηρύξεων (οι οποίες περιέχουν και την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω Google Form) και στους πίνακες  των θέσεων.

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  είναι έως 28/6/2024.

Α Προκήρυξη Προσωπικού (2022) Όμιλος Διεθνούς Κινητικότητας

2022 – Θέσεις Εξερχόμενου Προσωπικού του Ομίλου

Α Προκήρυξη Προσωπικού (2023) Όμιλος Διεθνούς Κινητικότητας 2023-2026

2023 – Θέσεις Εξερχόμενου Προσωπικού του Ομίλου